Archive for Abril de 2013

El “pin” del Club de Futbol.

Antiga insígnia de solapa, o "pin", del Club de Futbol Calders realitzat a començaments dels anys 1980 quant el camp de futbol encara estava situat entre la carretera i el camí de Trullàs.

Antiga insígnia de solapa, o “pin”, del Club de Futbol Calders realitzat a començaments dels anys 1980 quant el camp de futbol encara estava situat al Camp del Serra, entre la carretera i el camí de Trullàs.

Read Full Post »

Les tombes de Pertegàs.

El jaciment arqueològic de Pertegàs, situat a prop del mas enrunat del mateix nom, era conegut parcialment fins l’any 2007 ja que existia una referència d’Antoni Daura, Joan Galobart i Jordi Piñero de l’any 1995 on solament es feia referència a l’existència de set tombes en cista de lloses col·locades paral·lelament, orientades est-oest, obertes i violades. Després de les campanyes d’excavació dels anys 2007 i 2008 el nombre de tombes identificades arriba gairebé a la trentena. En aquelles dues campanyes d’excavacions arqueològiques es va delimitar l’extensió del jaciment, es va acabar d’excavar les estructures identificades i es va documentar altres possibles restes arqueològiques presents en aquest jaciment i de les quals es desconeixen tant la seva filiació com la seva potència estratigràfica. Aquelles intervencions arqueològiques van permetre conèixer en profunditat una necròpolis que va aportar noves dades sobre el poblament entre l’Antiguitat Tardana i l’Alta Edat Mitjana en aquesta zona.

Els treballs realitzats per l’equip format per dos arqueòlegs i una antropòloga van donar el seu fruit en poder localitzar i documentar un total de 27 tombes, algunes pertanyents a adults i d’altres a individus infantils. Les tombes estan formades per un retall inicial aproximadament rectangular efectuat en el sediment i en la roca mare, el qual és folrat en tots els seus laterals per grans lloses de pedra que conformen una caixa mortuòria, falcada a vegades amb terra i petites pedres. També es va poder constatar la reutilització de diverses tombes, tal i com ho demostra la presència, normalment als peus del darrer enterrament, de les restes d’altres individus enterrats anteriorment.

Per la documentació de les restes òssies dipositades en l’interior de les tombes i pel material arqueològic localitzat, entre el que destaca un anell de bronze i una sivella de ferro pertanyent a un cinturó, la cronologia del jaciment es situaria en un ventall cronològic que podria situar-se entre els segles VI i IX, en època altmedieval, entre la fi del món romà i l’adveniment del feudalisme.

Pertegàs 1

Pertegàs2

Pertegàs 5

Pertegàs 4

Read Full Post »

Postal de la Plaça Major de Calders, encara per asfaltar i urbanitzar,  datada a l'entorn del 1970. Les teulades de l'església de Sant Vicenç encara no s'han restaurat i s'observen els atapeïts arbres del jardinet del monument als "caidos".

Postal de la Plaça Major de Calders, encara per asfaltar i urbanitzar, datada a l’entorn del 1970. Les teulades de l’església de Sant Vicenç encara no s’han restaurat i s’observen els atapeïts arbres del jardinet del monument als “caidos”.

Read Full Post »

L’octubre de l’any 1941 un grup d’estudiosos de la secció de “Artes y Ciencias”del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, entre els que hi figurava l’eminent geòleg manresà Valentí Masachs, van fer una excursió científica a la part baixa del riu Calders. Entre les seves anotacions de camp esmenten, com es pot veure en el document original adjunt, la “descoberta” que van fer d’una sepultura en cista, amb el cadàver i una moneda inclosa, i la gran varietat de fòssils de la zona.

DSC00617

Read Full Post »