Posts Tagged ‘biblioteca’

La “Revista Católica de las Cuestiones Sociales”, una publicació destacada de l’obrerisme catòlic dels primers anys del segle XX, va dedicar-se, entre altres activitats, i seguint el model de l’emblemàtic empresari i filantrop francès Jean-Baptiste André Godin i el seu famós “Familisteri” de la ciutat de Guisa, a la creació de biblioteques populars a diferents establiments i llocs on era difícil poder disposar d’un servei tan important com ho era el de la lectura pública. Així, a través del seu propi  “Patronato Social de Buenas Lecturas”, va crear biblioteques populars, de contingut  conseqüent amb l’origen i finalitat d’aquella publicació, a llocs tan diferents com presons, centres parroquials, ateneus obrers, fàbriques, asils de beneficència i, també, a escoles públiques.

En l’edició de 1929, l’any de la seva desaparició i tancament, la revista dóna compte de les biblioteques que anys abans ha ajudat a crear a tot l’estat espanyol en la que majoritàriament hi ha referències a localitats de molta població (Barcelona, Madrid, Cadis, Sevilla, etc.) però també hi observem que es fa referència a que Calders havia obtingut l’ajut d’aquesta Institució per a crear una biblioteca “que lleve al pueblo moralizadoras ideas y sanas doctrinas”. L’import total de creació de la “Biblioteca de Calders para su instalación en la escuela de la localidad”  va tenir el cost total de 500 pessetes de l’època que van ser pagades amb 250 pessetes d’ajut del “Patronato Social de Buenas Lecturas”, 150 pessetes aportades pel propi ajuntament de Calders i 100 pessetes donades per Josep Reixach.

 

Els nens de l’escola de Calders l’any 1930.

Read Full Post »