Posts Tagged ‘escull’

El poble de Calders està situat damunt d’un potent estrat de roques calcàries originades per una antiquíssima barrera  d’esculls de corall datada al període Priabonià Inferior, dins de l’Eocè i l’era Cenozoica. Estem parlant, tot plegat, d’unes roques d’origen marí formades fa 35 milions d’anys. Estratigràficament el conjunt correspon al membre Tossa de calcàries, el més alt de la formació geològica Santa Maria de roques sedimentàries marines, en contacte ja per sota o bé amb la formació Cardona d’evaporites (de la qual forma part la muntanya de sal de Cardona) o bé amb la formació Artés de gresos, margues i altres tipus de roques sedimentàries de color rogenc (per exemple les lutites en forma de grans xaragalls rogencs sota Fussimanya, a tocar de la Gavarresa).Precisament l’àrea de Calders és on les calcàries esculloses de La Tossa estan més ben representades. La vall del riu Calders posa al descobert aquest estrat que, al ser més dur, es manté ressaltat al relleu. L’estrat combina capes de calcària nodulosa amb d’altres de gra més fi. Una altra particularitat és la seva riquesa en fòssils, particularment de coralls. [Text i fotos: Jordi Badia]

El poble de Calders situat damunt un gran estrat de roques calcàries

El poble de Calders situat damunt un gran estrat de roques calcàries

Un antic escull de corall va donar lloc a l'estrat calcari de Calders

Un antic escull de corall va donar lloc a l’estrat calcari de Calders

Detall del potent estrat calcari de Calders

Detall del potent estrat calcari de Calders

Les lutites o xaragalls rogencs de la Gavarresa, a tocar d'Artés

Les lutites o xaragalls rogencs de la Gavarresa, a tocar d’Artés

 

 

 

 

Read Full Post »