Posts Tagged ‘geologia’

Fa més de 40 milions d’anys, al període Eocè Superior, el lloc on actualment hi ha el poble de Calders formava part d’una llenca de mar que entrava des del Cantàbric. El progressiu tancament d’aquest mar interior va facilitar que es convertís en un gran llac, en una gran conca sedimentària i acabés per reblir-se completament donant lloc a l’anomenada Depressió Central Catalana.

Al centre d’aquesta Depressió es van dipositar, entre altres materials, les sals potàssiques (Cardona, Súria, Sallent, Balsareny) i als extrems els conglomerats formats per l’aport dels còdols que portaven els antics rius (Montserrat, Montcau, Sant Llorenç). Entre la plana i els extrems es va formar el que geològicament s’anomena Formació Tossa. En el cas de Calders, que es troba més alçat que el centre dela Depressió(Artés, on hi hauria el mar obert) i les muntanyes del Montcau-Sant Llorenç (on hi hauria la costa), es va formar un escull coral·lí, molt semblant als esculls coral·lins actuals. En aquest escull o barrera coral·lina, amb un clima tropical i aigües càlides i tranquil·les, van créixer petits organismes vegetals i animals que són exactament iguals als que, a dia d’avui, podem trobar als esculls coral·lins australians. Aquestes barreres de corall, disposades en forma successiva de mitja lluna, en retirar-se el mar, van transformar-se en roca calcària molt rica en fòssils, tant per quantitat com per diversitat.

Entre els millors afloraments d’aquestes calcàries coral·lines destaquen els del Malbalç, a Manresa, i els de Calders. Per això, ja l’any 1926, en el decurs del XIV Congrés Internacional de Geologia, que es va celebrar a Madrid, dos eminents geòlegs francesos van donar-ho a conèixer a la comunitat científica internacional.

Entre els fòssils més característics d’aquestes calcàries noduloses hi han coralls (Heliopora bellardi, Pattalophyllia bilobata i Goniopora elegans), eriçons de mar (Leiopedina tallavignesi), briozous (Retepora cellulosa) o moluscs (Crassatella, Diastema costellatum).

Read Full Post »