Posts Tagged ‘La Guàrdia’

Fotografia de la familia Centellas datada cap a l’any 1960, aproximadament. Correspon a una imatge de l’antiga masia de La Guàrdia, documentada des del segle XI, abans de la urbanització del sector. Actualment conserva la façana principal incorporada a l’interior de l’actual restaurant després d’afegir-hi un cos avançat de nova construcció en començar els anys 1970. El camí que s’endevina a la dreta correspondria a l’actual carrer Montardo, que antigament era el Camí del Grau, tradicional lloc d’accés i comunicació entre la masia i el nucli del poble de Calders.

Read Full Post »