Posts Tagged ‘Molí de la Pólvora’

Entre totes les diferents utilitats que l’aigua del riu Calders ha donat per al seu aprofitament industrial (molins, fàbriques, canals, centrals hidroelèctriques, etc.) n’hi ha una que és força singular i, a la vegada, excepcional. Es tracta d’un Molí o Fàbrica de Pólvora ubicat al tram final del riu, actualment terme municipal de Navarcles, però dins del terme municipal de Calders fins l’any 1927, a tocar del Llac de Navarcles, al lloc conegut com La Pólvora.

Seguint el relat  històric que en fa Llorenç Ferrer (“Les fàbriques de riu a Navarcles” .- Ed. CEB, Manresa 1994), trobem que la primera noticia d’aquesta activitat és de data 5 de gener de 1871 quan Joan Escaiola Casajoana, pagès i propietari, fa un establiment a Jaume Xipell Genescà, fabricant de pólvora, per 1,25 quarteres de terra, un tros de rial i la possibilitat de construir edificis destinats a la fabricació de pólvora.

L’any 1879, davant de les necessitats de més espai per fabricar pólvora, signe evident de que la producció havia engegat i anava bé, Escaiola establia 4,75 quarteres més de terreny. L’any 1889, Feliciana Badia Graner, vídua de Jaume Xipell redimia els censos emfitèutics que pesaven sobre la finca. Aquesta instal·lació era original i no reaprofitada, ja que segons Llorenç Ferrer “…no hi ha cap indici que el lloc escollit per construir un molí de pólvora fos utilitzat abans per un molí fariner o qualsevol altre instal·lació. Per tant, era un nou aprofitament de l’aigua del riu Calders en un indret relativament protegit per la producció de material explosiu com era la pólvora…”.

Tot i que hi ha constància d’una forta explosió de la fàbrica l’any 1877 i de queixes de veïns el 1881 pel perill que representava, no queda clara la cronologia i motius del seu tancament, ja que el 1893 va morir la vídua d’en Xipell i les seves tres filles van vendre els terrenys i drets a Joan Esquius, propietari de la fàbrica de Cal Tàpies, el salt hidràulic posterior al de La Pólvora, el qual sembla ser ja no va fer anar més la fàbrica però si va aprofitar els drets del salt hidràulic per a ampliar la potència de Cal Tàpies i, posteriorment, fer el subministrament elèctric al poble de Navarcles. També en aquests últims anys del segle XIX hi ha una referència al Butlletí Oficial de la Província, de data 28 d’octubre de 1892, en que “…el vecino de Calders, don Antonio Bosch, ha solicitado al gobierno civil de ésta provincia que se le conceda permiso para instalar en aquel pueblo una fábrica de pólvora…”. No sabem si aquest Bosch estava emparentat amb el també fabricant de pólvora instal·lat a Sant Fruitós de Bages (“Canals i Bosch”) i si aquesta sol·licitud correspondria a una ampliació de la ja existent fàbrica o bé a una nova instal·lació no reeixida. En qualsevol cas es tractaria d’una activitat industrial molt singular, esporàdica i de curta durada al nostre municipi.

L'edifici del Molí de la Pólvora, al riu Calders, als primers anys del segle XX (fotografia de Maria Obradors)

L’edifici del Molí de la Pólvora, al riu Calders, als primers anys del segle XX (fotografia de Maria Obradors)

Read Full Post »